ПечатьE-mail

Богослужение (бол.)

Богослужение и обряды

СЪС СВЯТО ПРИЧАСТИЕ

 

БогослужениеПЕСЕН

 

ПРАВИ

 

Служител: В името на  Отца и Сина и Святия Дух. 

 Народ (e пее): Амин.

ИЗПОВЕД  НА ГРЕХОВЕТЕ

 

C: Възлюбени в Господа, нека дойдем с искрено сърце и изповядаме греховете си на Бога, нашия Отец, молейки Го в името на нашия Господ, Исус Христос, да ни дари опрощение.

 

Кратка тишина за размисъл

 

Н: Святи и милостиви Отче, признавам, че съм грешен по природа и че не Ти се покорявам в мислите, думите и делата си.  Върша зло и не успявам в това, което е добро, затова заслужавам Твоето наказание сега и във вечността.  Но аз наистина съжалявам за греховете си и с вяра в моя Спасител Исус Христос се моля: Господи, милост имай към мене грешника!

 

МИЛОСТ ИМАЙ

Н: Милост имай Господи! Помилуй ни Христе! Милост имай към нас!

C: Бог, нашият небесен Отец, е милостив към нас и даде Своя единороден Син да стане изкупителна жертва за нашите грехове.  Затова, аз като призван служител на Христос и чрез Неговата власт,  ви прощавам всички грехове в името на Отца U и Сина, и Святия Дух.

Н: Амин.

 

СЛАВА ВЪВ ВИСИНИТЕ

 

През Адвента и Покайното време се пропуска

 

C: В мира на опрощението, нека да хвалим Господа.

Н: Слава във висините Богу!

На земята мир! Между човеците благоволение.

Тебе хвалим, величаем и  се покланяме,

славим Те, благодарим Ти за голямата Ти слава!

О, Господи Боже, Царю небесни, Отче всемогъщи!

О, Господи, Сине Божий Единородни,

Исусе Христе, Агнецо Божий!

Ти поемаш върху Си греха на света.

Милост имай, Господи, към нас!

Ти поемаш върху Си греха на света.

Приеми нашата молитва!

Ти седиш отдясно на Бога.

Милост имай, Господи, към нас!

Само Ти си свят! Само Ти си Господ!

Със Отца и Светия Дух, Христе Ти,

си едно в Божията слава! Амин.

 

КОЛЕКТА- МОЛИТВА НА ДЕНЯ

 

C: Господ с вас.

Н: И със теб.

C: Да се помолим.

 

Служителят чете молитвата на деня

 

Н: Амин.

СЕДНАЛИ

 

СЛОВОТО

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

C: Четене от книгата…

 

C:  Това е слово Божие.

Н: Благодарим на Бога.

 

ПСАЛОМ

 

 

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

C: Четене от посланието…

 

C: Това е слово Божие.

Н:  Благодарим на Бога.

 

ПРАВИ

 

СТИХ НА ДЕНЯ

 

Служителят чете стиха за деня

 

Н: Алилуя! Алилуя! Алилуя!

През Адвента и Покайното време се пропуска

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

C Четене от святото Евангелие според...

Н:  Слава Тебе, Господи!

Служителят чете евангелието за деня

 

C: Това е Евангелието на Господа.

he  Хвала  Тебе, о, Христе!

НИКЕЙСКИ СИМВОЛ НА ВЯРАТА

 

C: Нека заедно от дълбините на сърцата си изповядаме нашата свята християнска вяра.

Н: Вярваме в един Бог, Всемогъщия Отец, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. 

Вярваме в един Господ Исус Христос, Божия Син, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове. Бог от Бога, Светлина от Светлината, Бог истински от Бога истински. Роден, несътворен, единосъщен с Отца чрез Когото всичко е станало. Който заради нас, хората, и заради нашето спасение, слязъл от небесата и се въплътил от Святия Дух и дева Мария, и станал човек. Разпнат бил за нас при Пилат Понтийски, страдал, и бил погребан; и възкръснал в третия ден, според Писанията; възнесъл се на небесата, седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.

Вярваме в Святия Дух, Господа животворящия, Който произлиза от Отца и Сина, на Когото се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, Който е говорил чрез пророците.

Вярваме в една свята, вселенска и апостолска Църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Очакваме възкресението на мъртвите и живота в бъдещия свят. Амин.

или

 

АПОСТОЛСКИ СИМВОЛ НА ВЯРАТА

 

hВярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и земята.

И  в Исус Христос, Неговия Единороден Син, нашия Господ;

Който е заченат от Святия Дух, роден от дева Мария,

пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст, умрял и бил погребан; слязъл в ада и на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небесата, седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия; оттам Той ще дойде за да съди живи и мъртви.

Вярвам в Святия Дух, в святата християнска Църква,

в общението на светиите, в опрощението на греховете,

във възкресението на тялото и във вечния живот. Амин.

 

СЕДНАЛИ

 

ПЕСЕН НА ДЕНЯ

 

ПРОПОВЕД

 

C:  Божият мир, който никой ум не може да разбере, да пази сърцата ви и мислите ви в Христос  Исус.

Н: Амин. 

 

ПРАВИ

 

ОФЕРТОРИЙ

 

Н:  Чисто сърце създай Боже в мен!

Праведния Дух във мен обнови!

Не ме отхвърляй от Себе Си, Боже!

Не ми отнемай Своя Свят Дух!

Върни ми радостта на Твоето спасение!

Боже истинен Дух утвърди в мен! Амин.

 

ПЕСЕН

 

ДАРЕНИЯ

 

Събиране  на дарения и представянето им на олтара

 

CГосподи Боже, Отче небесни! Благодарим Ти, затова че  щедро ни даряваш всичко, което е необходимо за телата и душите ни. Молим Те, милостиво приеми тези наши дарения и нека те да принесат благословение там където ще бъдат използвани; чрез Исус Христос нашия Господ, Който с Тебе, в единство със Святия Дух живее и владее въвеки веков.

Н: Амин.

 

ПРАВИ

 

МОЛИТВА НА ЦЪРКВАТА

 

ТАЙНСТВОТО

 

ПРЕФАЦИО

 

C:  Господ с вас.

Н:  И с теб.

C:  Издигнете сърцата си.

Н:  Към Господа ги издигаме.

C:  Да благодарим на Господа, нашия Бог.

Н: Достойно е за Него.

C:  Наистина е достойно и богоугодно по всяко време и на всяко място да Ти благодарим. О, Святи Отче, всемогъщи и вечни Боже, молим се в името на Исус Христос, нашия Господ и Спасител,

 

ПРОПРИИ НА ПРЕФАЦИОТО

 

АДВЕНТ:  …чийто път приготви Йоан Кръстител, който призова хората към покаяние и посочи Исус Христос като Божий Агнец, Който поема върху Си греха на света. 

 

КОЛЕДА:  чрез Чието раждане Ти отвори очите ни за славата на Твоята благодат и обнови в сърцата ни пламъка на Твоята любов. 

 

БОГОЯВЛЕНИЕ:  …Който живя сред нас в човешка плът и откри Своята слава, славата на единороден Син Божий, пълен с благодат и истина.

 

ПОКАЙНО ВРЕМЕ:  …Който донесе дара на спасението на всички хора чрез смъртта Си на кръста, за да бъде дяволът, който чрез дърво ни победи, също чрез дърво победен. 

 

ВЕЛИКДЕН/ВЪЗНЕСЕНИЕ…Който чрез славното Си възкресение, като истинско Пасхално Агне, пое върху Си греховете на света и ни даде вечен живот. 

 

ПЕТДЕСЕТНИЦА:  …Който на този ден изпълни Своето обещание и изля Святия Дух, за да даде власт на Църквата Си да проповядва Евангелието по целия свят.

 

ТРОИЦА:  …и изповядваме, че Ти, със Своя Син и Святия Дух, си един Бог и един Господ, и Те славим като наш Създател, Изкупител и Осветител. 

 

НЕДЕЛИ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА:  …Който обеща, че където са двама или трима в Негово име, Той ще бъде с тях, за да бъде Пастир на Своето стадо докато се завърне отново в слава.

 

ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ:  …Който ще промисли за Своята Църква до свършека на света, когато ще дойде отново като Цар, за да съди всички хора и да прослави вярващите в Него. 

 

МАЛКИ ПРАЗНИЦИ:  …Който винаги е благославял Своите светии и ни е дал славно уверение и надежда, че следвайки техния пример във вярата, ние можем да вървим в пътя, определен за нас и да получим венеца на славата, който никога не ще увехне. 

 

Затова заедно с всички светии на земята и с небесното множество, ние прославяме Твоето свято име и се присъединяваме към тяхната славна песен:

 

СВЯТ

 

Н:  Свят! Свят! Свят е Господ Бог Саваот!

Цялата земя е пълна с Неговата слава.

Осанна! Осанна! Осанна във висините!

Благословен!    Благословен!   

Благословен   идещият в името Господне!

Осанна! Осанна! Осанна във висините!

 

МОЛИТВА НА БЛАГОДАРЕНИЕ

 

C: Благословен си Ти, Господи на небето и земята. Ние Те възхваляваме и Ти благодарим, затова че изпрати Своя Син, Исус Христос, и възпоменаваме великото деяние на любов, чрез което Той  ни изкупи от греха, смъртта и властта на дявола.

 

Чрез Своето въплъщение, Той стана един от нас.

Чрез Своя съвършен живот, Той изпълни Твоята свята воля.

Чрез Своята невинна смърт, Той победи пъкъла.

Чрез Своето възкресение от гроба, Той отвори небесата.

 

Привлечени от Твоята благодат и поучени от Словото, ние пристъпваме към Твоята свята трапеза с разкаяни и радостни сърца. Укрепи ни чрез Тялото и Кръвта Христови, съхрани ни в истинната вяра докато се съберем с Него и всички верни на празничната трапеза във вечната слава.

Н: Амин.

ГОСПОДНЯ МОЛИТВА

 

C: В името на Исус, да се помолим.

 

Н: Отче наш, който си на небесата,

да се свети Твоето Име; 

да дойде Твоето царство;

да бъде Твоята воля,

както на небето, така и на земята; 

дай ни днес насъщния ни хляб,

и прости ни дълговете,

както и ние прощаваме на нашите длъжници. 

И не ни въвеждай в изкушение,

но избави ни от лукавия,

защото царството е Твое, и силата,

и славата, до вековете. Амин.

 

ДУМИ НА УСТАНОВЯВАНЕТО

 

ГОСПОД ИСУС ПРЕЗ НОЩТА, КОГАТО БЕШЕ ПРЕДАДЕН, ВЗЕ ХЛЯБ И КАТО БЛАГОДАРИ, РАЗЧУПИ ГО, И КАТО ГО ДАВАШЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КАЗА: „ВЗЕМЕТЕ, ЯЖТЕ:ТОВА Е МОЕТО ТЯЛО,  КОЕТО Е РАЗЧУПЕНО ЗА ВАС; ТОВА ПРАВЕТЕ ЗА МОЕ ВЪЗПОМЕНАНИЕ.”

 

ТАКА ВЗЕ И ЧАШАТА СЛЕД ВЕЧЕРЯТА И КАТО БЛАГОДАРИ, ДАДЕ ИМ Я И КАЗА: „ПИЙТЕ ОТ НЕЯ ВСИЧКИ! ТАЗИ ЧАША Е НОВИЯТ ЗАВЕТ В МОЯТА КРЪВ,  КОЯТО ЗА ВАС И ЗА МНОЗИНА СЕ ПРОЛИВА ЗА ПРОЩАВАНЕ НА ГРЕХОВЕТЕ; ТОВА ПРАВЕТЕ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ПИЕТЕ, ЗА МОЕ ВЪЗПОМЕНАНИЕ.”

 

C: Мирът Господен да бъде винаги с вас.

Н: Амин.

АГНЕЦ БОЖИ

 

Н:  О, Христе Божий Агнец, ти поемаш греха на света!

Милост имай!

О, Христе Божий Агнец, ти поемаш греха на света!

Милост имай!

О, Христе Божий Агнец, ти поемаш греха на света!

Дари ни Своя мир. Амин.

 

ПРИЧЕСТЯВАНЕ

 

C: Елате, защото всичко е вече готово.

 

Раздаване  на  Господнята  вечеря

По време на раздаването ако е необходимо може да се изпее една или повече песни

 

C: Тялото и Кръвта на нашия Господ Исус Христос, да ни укрепят и съхранят за вечния живот.

Причестени: Амин.

 

СЕДНАЛИ

 

ПЕСЕН

 

ПРАВИ

 

СЕГА ОТПУЩАШ

Н: Да бъдем верни, Боже, тъй както Симеон!

И с него да въздигнем ний глас към Твоя трон:

„Сега отпущаш смиром, Владико, Своя раб,

защото вече зърнах Спасителя ми благ.”

 

C Славете Господа, защото е благ.

Н:  e И милостта му е вечна.

C Да се помолим:

 

Благодарим Ти, Всемогъщи Боже, че ни укрепваш с тази свята вечеря. Ние се молим чрез нея да усилиш вярата ни и любовта ни един към друг. Молим се в името   на Исус Христос, нашия Господ, Който живее и владее с Теб и Святия Дух, един Бог сега и завинаги.

 

или

 

Отче, Ти, Който си извор на всяко добро и в безкрайната Си милост изпрати Своя Син да стане човек. Благодарим Ти, че чрез Него си ни дал опрощение и мир в това тайнство. И те молим да не ни изоставяш, но да водиш сърцата и умовете ни с Твоя Свят Дух, така, че с желание да Ти служим всеки ден в името   на Исус Христос, нашия Господ, Който живее и владее с Теб и Святия Дух, един Бог сега и завинаги.

Н: Амин.

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

БЛАГОСЛОВ

 

C: Господ да ви благослови и да ви опази!

Господ да осияе с лицето Си над вас и да ви покаже милост!

Господ  да издигне лицето Си над вас и U да ви даде мир!

Идете си с мир и с радост служете на Господа.

Н: Амин. Амин. Амин.